Föreläsning om hästens maskparasiter och protokoll

Varje vår och höst tar vi gemensamt avmaskningsprov på alla hästar i stallet. Det är SVA i Uppsala som analyserar våra prov och utfärdar rekommendationer om vilka hästar och vilka preparat som vi behöver för att få bäst parasitbekämpning. Nu kommer två av SVA´s veterinärer ut till oss och berättar, dels om de olika typerna av maskparasiter och vilken skada de gör på hästarna och dels hur vi kan bli ännu bättre på att förebygga problemet. Alla är mycket välkomna, även intresserade som inte har häst hos oss! Se separat länk här: SVA föreläsning 18 mars 20161908169_1046434382039713_4107854204553856959_n[1]

Många hästar på liten yta ger mycket hästbajs! Att mocka ute är jätteviktigt, det vet vi.  Men finns det något annat vi kan göra också för att begränsa spridningen av maskparasiter? Kom och ställ dina frågor den 18 mars.

Vi tackar för ett bra och effektivt stallmöte i veckan som var. Här kommer protokollet, som också innehåller storhelgsschemat för resten av våren.Stallmöte 2016-02-16

Låneböcker och intagstid

Även om det inte har blivit någon riktig vårkänsla ute ännu, så börjar ändå det vara ljust betydligt längre på eftermiddagarna. Så därför ändrar vi nu starttiden för hästintaget till klockan 15.30.

I väntan på våren och bättre träningsunderlag kan man alltid passa på att läsa lite. Stallet har köpt in dessa ridböcker med nyttiga och roliga ridövningar, tre för dressyr och tre för hoppning. Välkomna att låna dem av Lena, max en i taget och max en vecka i taget. Säg bara till i stallet eller med ett sms på mobilen 073-9718820.2016-02-06 15.58.39